• Giriş Yap

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

Madde 1. 

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Zümrütevler Mahallesi Mevlana Halit Caddesi Nish Adalar Sitesi 12. Blok Daire:18 Maltepe, 34852 İstanbul adresinde mukim MC Ortodonti Enstitüsü Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “MCOE” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; MCOE’nin sahibi olduğu https://www.ortodontienstitusu.com (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

TANIMLAR:

Madde 2. 

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

"İnternet Sitesi” https://www.ortodontienstitusu.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,
"Kullanıcı": “internet sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi,
"Üye": internet sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MCOE tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

MCOE TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER: 

Madde 3. 

 • MCOE; işbu sözleşmeyi onaylayan Üye’ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:
 • MCOE’nin  faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,
 • MCOE eğitim programları ile ilgili güncel bilgiler, MCOE ile ilgili haberler, eğitim takvimleri, eğitim içerikleri, iştigal konusu ile ilgili yayınlar ve benzer içeriklerin paylaşımı,
 • Üyenin bildrimiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,
 • MCOE’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/fikir paylaşımı yapmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,
 • Üyenin İnternet Sitesi’ne üyelik işlemlerinin yapılması; Üye’nin kişisel bilgilerinin (ad, soyad, e-posta, cep telefonu v.b.) alınması, güvenli bir şekilde tutulması, Üye istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle İnternet Sitesi gerekli gördüğünde bu bilgilerin Üye tarafından İnternet Sitesi üzerinde güncellenmesinin sağlanması,
 • Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden hastalarının bulunduğu sayfaya ulaşabilmesi


İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ:

Madde 4. 

Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmak isterse, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dokümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Giriş Yap sekmesinin altında bulunan Hesap Oluşturun altında bulunan (Kaydol) butonunu tıklar. Kaydol butonunu tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

Üye, İnternet Sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. 
"Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. MCOE, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir, ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar, ve bu adımdan sonraki İnternet Sitesi’ne Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

Madde 5. 

 • Üye, MCOE’nin İnternet Sitesi Üyelik Formu'nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 
 • MCOE’nin İnternet Sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının MCOE’ye ve/veya MCOE’ye lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, 
 • MCOE’nin İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MCOE’nin bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 • İnternet Sitesi'ne zarar verecek veya MCOE’yi başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,
 • Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan MCOE’nin sorumlu olmayacağını, 
 • İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere MCOE tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda MCOE’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, 
 • Üye verilerinin MCOE’nin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü MCOE’nin sorumlu olmayacağını, 
 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, 
 • İnternet sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, 
 • Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 
 • Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 
 • MCOE hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MCOE ‘den tazminat talep etmemeyi, MCOE ‘den izin almadan MCOE servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, MCOE’nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde MCOE’nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, MCOE’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 • Kanunlara göre postalanması/paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 
 • Üye "Kullanıcı Adı"yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 • Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını, 
 • Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir. 

MCOE’YE VERİLEN HAK VE YETKİLER: 

Madde 6.

MCOE İnternet Sitesi’nin, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı MCOE’nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

MCOE, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. MCOE, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. MCOE, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. 

ÜYE VERİLERİ, E- BÜLTEN VE GİZLİLİK: 

Madde 7.

MCOE, İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. MCOE sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin MCOE’den ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların / bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla MCOE bünyesinde kullanılmaktadır. 

Üye’nin MCOE ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz. 

Üye, kişisel bilgilerinin MCOE tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, MCOE İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine MCOE ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla MCOE tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini, ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. MCOE tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır. 
MCOE, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz. 

Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. MCOE, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir: 

 • Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,  
 • Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda, 
 • Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde

MCOE, Üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. MCOE, İhtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. MCOE üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı MCOE sorumlu tutulmayacaktır. MCOE kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. MCOE üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi'ne eklediği mesaj, resim, fotoğraf, dosya, video gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde MCOE tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, MCOE ‘den telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, MCOE ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. MCOE, üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 

MCOE, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu MCOE tarafından garanti edilmemekte ve Link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin MCOE tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden MCOE’nin sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üye'nin kendisi sorumludur. MCOE, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman http://www.ortodontienstitusu.com adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. MCOE üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. MCOE ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı MCOE’ye aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek MCOE ‘den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, MCOE ‘ye bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MSA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:

Madde 8.

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MCOE ‘nin defter kayıtlarıyla, bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

MÜCBİR SEBEPLER:

Madde 9.

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, MCOE ‘nin kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

MCOE, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek MCOE’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 10.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 Sayılı Yasa vesaire) uygulanacaktır. 

TEBLİGAT:

Madde 11. 

Üyenin, MCOE’ye bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak MCOE ‘ye 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. 

YÜRÜRLÜK:

Madde 12.

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FESİH: 

Madde 13.

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir. 

Copyright © 2020 MCOE A.Ş. İşbu sözleşmenin telif hakları MC Ortodonti Enstitüsü Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Limited  Şirketi’ne aittir.

Parolanızı mı unuttunuz?

E-posta adresinizi aşağıya girerseniz parolanızı sıfırlamak için kullanabileceğiniz bir bağlantı göndereceğiz.
E-posta adresi

Kaydol - Üyeliğimiz diş hekimi, tıp doktoru ve özel sağlık kurumlarına özeldir.

Adınız soyadınız
E-posta adresi
Parola
Telefon numaranız (533) 123-4567
Adres
Deneyiminizi daha iyi hale getirmek için bu web sitesinde çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi için tıklayınız.
KABUL ET